Lid worden

Wil je meedoen aan Kredietcoöperatie Veluwe door geld te lenen, door te coachen of door je kapitaal in te zetten, dan word je lid van de coöperatie. Als coöperatie stellen wij ons niet alleen maar ten doel je kapitaal te laten renderen of geld aan je uit te lenen, wij vinden het als coöperatie ook meer dan belangrijk dat onze leden een grote maatschappelijke en economische verbinding willen maken met het Veluwse ondernemers klimaat. Door je lidmaatschap lever je dan ook op meerdere manieren een bijdrage aan een economisch gezonde Veluwe.

Je kunt zowel ‘kapitaallid’ als ‘gewoon lid’ worden van Kredietcoöperatie Veluwe.

Kapitaallid (A-lid, A-certificaten)
Een kapitaallid is een rechtspersoon, die statutair als doelstelling heeft het beleggen, investeren of participeren in kapitaal van ondernemingen. Een kapitaallid neemt deel in het eigen vermogen van het Kredietcoöperatie Veluwe met minimaal één of meer A- certificaten van € 10.000 ieder.
De ledencertificaten zijn overdraagbaar aan andere leden.

Gewoon lid (B-lid, B-certificaten)
Een gewoon lid is een natuurlijk of rechtspersoon, die participeert in het eigen vermogen van Kredietcoöperatie Veluwe met minimaal één B-certificaat van € 1.000,- ieder. Als je geld wilt lenen van Kredietcoöperatie Veluwe, dien je ook minimaal ‘gewoon lid’ te worden met één B-certificaat. In geval van financiering door Kredietcoöperatie Veluwe kunnen de kosten van een lidmaatschap meestal meegefinancierd worden.

Rendement
De  A- en B-certificaten zijn waardepapieren, waarop je jaarlijks achteraf een resultaatafhankelijk dividend ontvangt. De ambitie is 3% . Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend

Stemrecht
Of je nu als lid hulp vraagt dan wel verstrekt, maakt geen verschil in stemrecht. Elk lid heeft een één stem in de Kredietcoöperatie Veluwe. Hierdoor ontstaat een grote saamhorigheid en een wederzijdse zorgplicht tussen de leden. Kredietcoöperatie Veluwe is van, voor en door leden ondernemers. Samen sterk!

Entreegeld en contributie
Als je lid wordt, betaal je éénmalig een entreegeld van € 125,- en een jaarlijkse contributie van € 25,-. De contributie wordt om efficiencyredenen bij aanvang 5 jaar vooruit gefactureerd. Dus bij het begin van je lidmaatschap krijg je een rekening van € 250,-. Je hebt dan  5 jaar lang geen kosten meer.

 

Download hier het   inschrijfformulier voor kapitaallidmaatschap

Download hier het inschrijfformulier voor gewone lidmaatschap

Download hier het   Informatiememorandum