Bestuur & structuur

Bestuur & structuur

Vereffenaars:

dhr. J. (Jan) de Lange oud-notaris te Putten, bestuurder

mevr. T. (Truus) J.E. Omta  directeur/bestuurder onderwijs en detailhandel

dhr. J. (Jan) Schuurman belasting- en bedrijfsadviseur en bestuurder

dhr. P.J. (Pieter) Bos 40 jaar gevarieerde financiële kennis en ervaring in het bank- en effectwezen. Zelfstandig analist en onafhankelijke financiële coach

mevr. S. (Sanne) Oude Nijhuis Adviseur Communicatie en PR, 10 jaar ervaring in E-commerce en E-marketing.

Ledenraad:

dhr. W. (Wim) Sederel, onafhankelijk voorzitter, (bancaire sector, toezichthouder wooncoöperatie en directie Energiecoöperatie)

dhr. J. (Jan) van der Spek, lid namens A- en B-leden  (bestuurder, oud-ondernemer, industriespecialist)

dhr. H. (Heimen) van Diest, lid namens kredietgevers, (oud-ondernemer in de automotive en bestuurder)

dhr. S. (Sven) Gravendeel, lid namens de kredietgevers, (projectontwikkeling en vastgoed)

dhr. D.M. (Daniël) Hootsmans, lid namens de kredietnemers, 9 jaar ondernemer, eigenaar van HD-Rent en Congresonline.nl

Audit en compliance commissie:

dhr. C. (Kees) van den Bosch (ondernemer)

dhr. J. (Jan) van der Spek (afgevaardigde uit de ledenraad)

mevr. A. (Angelique) Verweij (advocaat)

dhr. G. (Gert) Wentzel (accountant)

Juridische structuur:

De kredietcoöperatie het Coöperatief Ondernemers Platform – Veluwe U.A. (Kredietcoöperatie Veluwe) is een besloten coöperatie, welke is opgericht bij notariële akte van 7 februari 2013 voor notaris W.J. Doorn te Ermelo en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 57197911. Kredietcoöperatie Veluwe werkt uitsluitend binnen de beslotenheid van de coöperatie: van leden, voor leden en door leden. De leden van Kredietcoöperatie Veluwe vormen de formele en feitelijke zeggenschap structuur. Kredietcoöperatie Veluwe valt niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is vrijgesteld van toezicht door DNB conform de Wet Toezicht Kredietunies.

Het Coöperatief Ondernemers Platform – Veluwe U.A. (Kredietcoöperatie Veluwe) is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. De leden zijn het hoogste orgaan en via de ledenraad met een onafhankelijk voorzitter bepalen en controleren zij het beleid van Kredietcoöperatie Veluwe. De coöperatie kent kapitaalleden en gewone leden.

De ledenraad benoemt het bestuur, die de werkorganisatie bestuurt conform de statuten en de reglementen. Het bestuur en de commissies werken als vrijwilliger en zijn onbezoldigd. De ledenraad heeft de bevoegdheid om hun moverende redenen het bestuur en de commissies een vacatiegeld toe te kennen.

Het bestuur kan met toestemming van de ledenraad indien nodig bezoldigde medewerkers aanstellen.

Kredietcoöperatie Veluwe heeft als missie: “Een economisch welvarende Veluwe, waar ondernemers laagdrempelig toegang hebben tot elkaars kennis en ervaring en tot financieringsmiddelen” en is een not for profit coöperatie van Veluwse ondernemers, die (groei-) initiatieven van haar leden ondersteunt met kennis, ervaring, coaching en toegang tot financiering.

Kredietcoöperatie Veluwe kent 2 soorten leden: kapitaalleden en gewone leden. Kapitaalleden zijn rechtspersonen die statutair als doelstelling hebben het beleggen, investeren of participeren in kapitaal van ondernemingen. Kapitaalleden kunnen participeren met A-ledencertificaten van € 10.000 of meer en/of obligatieleningen. Gewone leden zijn natuurlijke – en rechtspersonen die participeren in de coöperatie met B-ledencertificaten van € 1.000 of meervouden daarvan en/of obligatieleningen. De A- en B-certificaten zijn waardepapieren, waarop je jaarlijks achteraf een resultaatafhankelijk dividend ontvangt. De ambitie is 3% . Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.