Bestuur & structuur

Bestuur:

 • mevr. Ph. (Philipine) Vinke Msc – voorzitter (ondernemer, adviseur, bestuurder)
 • mevr. T. (Truus) J.E. Omta – secretaris (directeur/bestuurder onderwijs en detailhandel)
 • dhr. J. (Jan) Schuurman – penningmeester (oud- belasting en bedrijfsadviseur en bestuurder)
 • dhr. ing. C.A.L. (Chris) Jansen – portefeuille bedrijven (ondernemer, bancaire ervaring waaronder accountmanager groot zakelijk)
 • mw. mr. Ph. (Phuong) Nguyen, portefeuille juridische zaken (advocaat-partner, ondernemer, bestuurder)
 • dhr. J. (Jack) de Jong, portefeuille coaching (ondernemer, nationaal en internationaal in de facilitaire dienstverlening)
 • dhr. ir. E.A.W.C. (Edwin) Schalk, portefeuille marketing & communicatie (diverse bancaire rollen, ICT ondernemer)

Het bestuur wordt benoemd door de ledenraad en is belast met het besturen en de vertegenwoordiging van de coöperatie. Het ziet erop toe “dat de coöperatie haar diensten naar behoren en uitsluitend met en voor leden uitvoert“.

Ledenraad:

 • dhr. W. (Wim) Sederel, onafhankelijk voorzitter, (bancaire sector, toezichthouder wooncoöperatie en directie Energiecoöperatie)
 • dhr. mr. J.L (Jan) de Lange, lid namens B-leden (oud-notaris te Putten, bestuurder)
 • dhr. S.G.M.(Saddy) de Koning, lid namens A-leden (bestuurder, oud recreatie-ondernemer)
 • dhr. W. (Wouter) de Vries, lid namens A-leden (bestuurder, projectontwikkelaar)
 • dhr. J. (Jan) van der Spek, lid namens A- en B-leden  (bestuurder, oud-ondernemer, industriespecialist)

Audit en compliance commissie:

 • dhr. C. (Kees) van den Bosch (ondernemer)
 • dhr. J. (Jan) van der Spek (afgevaardigde uit de ledenraad)
 • mevr. A. (Angelique) Verweij (advocaat)
 • dhr. G. (Gert) Wentzel (accountant)

Fiatteringscommissie:

 • dhr. J. J. (Jerphaas) Verbrugh (16 jaar accountmanager MKB bij diverse banken, ondernemer, vastgoedbeheerder)

Kredietadvies: 

 • dhr. B. (Bertil) Fels (24 jaar ervaring in de bancaire sector (Leaseplan en ING), gespecialiseerd in kredietbeoordeling, financiële planning en fiscaliteit)
 • dhr. G. G. (George) Engel (bestuurder, 37 jaar financiële dienstverlening waarvan 11 jaar kredietanalist)
 • dhr. C.A. (Koos) Gondelach (21 jaar ervaring in bancaire managementfuncties)

Adviseur:

 • Prof. dr. ir. Gert van Dijk (Prof. Nyenrode University: Social Venturing; Financial Policy & Cooperative Strategies; Developing economies Entrepreneurship & Investment Strategies).

Juridische structuur:

De kredietcoöperatie het Coöperatief Ondernemers Platform – Veluwe U.A. (Kredietcoöperatie Veluwe) is een besloten coöperatie, welke is opgericht bij notariële akte van 7 februari 2013 voor notaris W.J. Doorn te Ermelo en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 57197911. Kredietcoöperatie Veluwe werkt uitsluitend binnen de beslotenheid van de coöperatie: van leden, voor leden en door leden. De leden van Kredietcoöperatie Veluwe vormen de formele en feitelijke zeggenschap structuur. Kredietcoöperatie Veluwe valt niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is vrijgesteld van toezicht door DNB conform de Wet Toezicht Kredietunies.

Het Coöperatief Ondernemers Platform – Veluwe U.A. (Kredietcoöperatie Veluwe) is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. De leden zijn het hoogste orgaan en via de ledenraad met een onafhankelijk voorzitter bepalen en controleren zij het beleid van Kredietcoöperatie Veluwe. De coöperatie kent kapitaalleden en gewone leden.

De ledenraad benoemt het bestuur, die de werkorganisatie bestuurt conform de statuten en de reglementen. Het bestuur en de commissies werken als vrijwilliger en zijn onbezoldigd. De ledenraad heeft de bevoegdheid om hun moverende redenen het bestuur en de commissies een vacatiegeld toe te kennen.

Het bestuur kan met toestemming van de ledenraad indien nodig bezoldigde medewerkers aanstellen.

Kredietcoöperatie Veluwe heeft als missie: “Een economisch welvarende Veluwe, waar ondernemers laagdrempelig toegang hebben tot elkaars kennis en ervaring en tot financieringsmiddelen” en is een not for profit coöperatie van Veluwse ondernemers, die (groei-) initiatieven van haar leden ondersteunt met kennis, ervaring, coaching en toegang tot financiering.

Kredietcoöperatie Veluwe kent 2 soorten leden: kapitaalleden en gewone leden. Kapitaalleden zijn rechtspersonen die statutair als doelstelling hebben het beleggen, investeren of participeren in kapitaal van ondernemingen. Kapitaalleden kunnen participeren met A-ledencertificaten van € 10.000 of meer en/of obligatieleningen. Gewone leden zijn natuurlijke – en rechtspersonen die participeren in de coöperatie met B-ledencertificaten van € 1.000 of meervouden daarvan en/of obligatieleningen. De A- en B-certificaten zijn waardepapieren, waarop je jaarlijks achteraf een resultaatafhankelijk dividend ontvangt. De ambitie is 3% . Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.