Vinke nieuwe voorzitter voor Kredietcoöperatie Veluwe

“WIJ HEBBEN GENOEG KREDIETGELD BESCHIKBAAR VOOR GROEI EN INNOVATIE OP DE VELUWE”

Philipine Vinke (48) is per 1 september 2017 benoemd tot voorzitter van de Kredietcoöperatie Veluwe. Zij is de opvolger van oprichtend voorzitter Ton van Dijk, die wegens het bereiken van de statutaire leeftijd zijn functie overdraagt. Vinke heeft zelf een jarenlange ervaring als Veluwse ondernemer. Zij heeft een duidelijke opdracht van de ledenraad gekregen: “zorg dat we van de pioniersfase in de groeifase komen.”

Kredietcoöperatie Veluwe heeft zo’n 120 leden. Er staat nu voor een vijf ton aan kredieten uit. “Tot eind van dit jaar kunnen we nog een flink aantal kredieten extra uitzetten”, vertelt de kersverse voorzitter. “We hebben daarvoor nog een paar ton in kas”. En daarmee raakt Vinke de kern van de kredietcoöperatie: de leden leggen kapitaal in om dat uit te lenen aan MKB-ondernemers uit de regio. Kredietnemers worden automatisch lid en krijgen actieve coaching van speciaal daarvoor geselecteerde leden/ondernemers. Zo helpen leden elkaar niet alleen met geld, maar ook met kennis. En dat gaat dus verder dan het krediet. Met een goed businessplan, waarbij we zonodig kunnen assisteren, kan een kredietaanvraag gerealiseerd worden.

Vinke heeft zich drie maanden in kunnen werken en heeft daaruit de conclusie getrokken dat er een robuust kredietverleningsproces is opgebouwd met zelf ontwikkelde automatisering. “Kredietcoöperatie Veluwe was één van de eerste werkende coöperaties. Er is veel zelf ontwikkeld en gebouwd, vaak ook met behulp van andere professionals. Zo is Nyenrode er bijvoorbeeld bij gehaald om de procedures, statuten en reglementen te maken.  De groei van de Veluwse coöperatie moet komen uit een grotere bekendheid. Daarom is het een prioriteit van het bestuur om een rondje bankdirecties en accountants te doen. In de huidige economie kan een kredietcoöperatie veel betekenen; soms in co-financiering met een bank, of met private investeerders.

Wat moet een ondernemer doen om in contact te komen met Kredietcoöperatie Veluwe? Vinke vertelt: “Kijk op onze website en bel één van de bestuursleden. Zij staan met beide benen in het ondernemersveld op de Veluwe. Vanuit daar praten we verder naar een passende oplossing. Vaak doen we dat samen met de accountant en een bankrelatie.”

Philipine Vinke is bekend als ondernemer op de Veluwe. Zij verkocht onlangs haar bedrijven in makelaardij, taxaties en bemiddeling in hypotheken en verzekeringen. “Van nature houd ik ervan om mensen en ondernemingen te verbinden. Met mijn voorzitterschap van Kredietcoöperatie Veluwe kan ik blijven bijdragen aan de samenleving op de Veluwe. Ik heb er erg veel zin in.”

Vinke vindt het belangrijk dat innovatie en werkgelegenheid op de Veluwe worden gestimuleerd. “De Kredietcoöperatie Veluwe is een vanzelfsprekende partner voor banken, accountants en ondernemingen.  Het bestuur en de coaches en kredietadviseurs zijn bevlogen mensen die met elkaar een robuust kredietverleningsproces hebben opgebouwd. We mogen trots zijn op onze 120 leden. Zij dragen bij aan groei en innovatie op de Veluwe. ”

“De opdracht die ik van de ledenraad heb gekregen is simpel: zorg dat we van de pioniersfase in de groeifase komen.”  Daarom werken we aan een jaarplan voor 2018 waarin we veel verwachten van samenwerking met accountants en banken.

Terug naar het overzicht