Oproep voor leden: lid-werft-lid!

Zoals onze penningmeester Jan Schuurman tijdens de ALV al aangaf, doen het bestuur en de ledenraad een oproep aan alle leden om te helpen met het werven van nieuwe leden, zowel kapitaalleden als lenende leden. Voor meer informatie hierover kunnen de formulieren op de website worden gebruikt, maar een belletje of email aan bestuur met de naam van het potentiële lid is ook prima. Uiteraard maken we later dit jaar werk van de actiefste wervers, hiervoor hebben we leuke attenties klaarstaan!

Wil je een keer een presentatie geven over KC Veluwe? Wil je een bestuurslid vragen voor een kennismaking? Meer informatie

Terug naar het overzicht