Coachen

Voor veel (jonge) ondernemers is het belangrijk en prettig om te kunnen sparren met (oud) ondernemers, die een degelijke ervaring in het ondernemersvak hebben.

Iedere ondernemer kent het: een goed gesprek met een betrokken en ervaren partij kan je al héél goed helpen. Nieuwe inzichten, andere ideeën en een ervaren ondernemer deelgenoot maken van je enthousiasme.

Daar is dus een Kredietcoöperatie Veluwe coach voor. Iemand die regelmatig de ontwikkeling en resultaten  van je onderneming volgt. Ontwikkelt je onderneming zich zoals gepland?

Kredietcoöperatie Veluwe heeft een aantal leden-coaches ter beschikking, die zorgvuldig geselecteerd en getraind zijn, en beschikbaar zijn voor leden-kredietnemers. Zij kunnen je ook begeleiden bij de ontwikkeling van een business case tot de financiering ervan.

Monitoring

Voor de monitoring en toetsing van je onderneming gebruiken we een aantal zaken, waarvan periodieke aanlevering van je cijfers een belangrijke is (tussentijdse balans en resultatenrekening en de uitgebreide versies van jaarrapporten alsmede KPI’s). Deze cijfermatige aanpak  in combinatie met coaching is een belangrijke continuïteitsfactor voor je bedrijf.

Kredietcoöperatie Veluwe is een non-profit organisatie en werkt met vrijwilligers waardoor de kosten voor coaching & monitoring relatief  laag zijn.

Waarom coachen?

Coaching is bedoeld om de ondernemer bij te staan met kennis, raad en daad en met persoonlijke aandacht en als klankbord. Meedenken om de slagingskansen te vergroten, maar beslist zonder op de stoel van de ondernemer te gaan zitten.

Van die ondernemer wordt véél gevergd. De duizendpoot moet alle aspecten van een succesvolle bedrijfsvoering beheersen: inkoop, verkoop, onderhandelen, personeelsbeleid en wetskennis, management, organisatie, innovatie, financiën, administratie, duurzaamheid, leiding geven, motiveren. Dag in dag uit een ferme uitdaging.

Iedere ondernemer kent het: een goed gesprek met een betrokken en ervaren partij kan al héél goed helpen: Je ordent je gedachten; je zet zelf mogelijke oplossingen op een rij; je maakt anderen deelgenoot van je enthousiasme of je zorgen en tijdens dat gesprek komt ineens die heldere ingeving. Je maakt gebruik van alle netwerken om je doel te bereiken. Daar is dus een coach voor, die ook mede de financiële ontwikkeling volgt in relatie tot de plannen.

Wil jij één van die coaches zijn?

Ben je een (oud-)ondernemer of professional, die nog graag maatschappelijk betrokken wil zijn? Wil je met je kennis en ervaring graag aanstormend ondernemerstalent ondersteunen? Wil je je grote netwerk ter beschikking stellen? Voldoe je aan de onderstaande algemene profielschets? Zo ja, meld je dan aan als coach. Coaching bij Kredietcoöperatie Veluwe is een onbezoldigde vrijwilligersrol.

Profielschets Coach

Naast algemene management kwaliteiten met specialisaties op een specifiek terrein beschik je als coach over de volgende algemene competenties:

  • Inlevingsvermogen/empathie
  • Luisteren
  • Samenvatten
  • Doorvragen
  • Duidelijk zijn
  • Enthousiasmeren
  • Positieve instelling

De procedure om coach te worden

Na het invullen van het aanmeldformulier neemt het bestuurslid Coaching contact met je op. In de selectieprocedure wordt je expertise en geschiktheid in kaart gebracht en worden alle condities voor het coach zijn besproken. Alle coaches krijgen een interne training. Periodiek worden ook ervaringsbijeenkomsten georganiseerd.

De coach werkt als vrijwilliger. Als coach moet je lid van Kredietcoöperatie Veluwe zijn of lid worden en over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken.